A A A

Laboratorium nr 2

Analiza ruchu i statystyki stron internetowych za pomocą Google Analytics


Cele ćwiczenia:

 1. Instalacja Google Analytics na wybranej stronie internetowej
 2. Zapoznanie się z funkcjonalnością i raportami udostępnianymi przez Google Analytics


Przebieg ćwiczenia:

 1. Instalacja Google Analytics na wybranej stronie internetowej
  1. Zaloguj/zarejestruj się na stronie http://www.google.pl/analytics
  2. Jeżeli logujesz się po raz pierwszy do Google Analytics dokonaj procesu rejestracji "Rejestracja w Google Analytics" (pierwsza strona po zalogowaniu). Na pierwszej stronie rejestracji ("Informacja ogólne") należy podać dane o nowym koncie i stronie, która ma być monitorowana. Na kolejnych stronach postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Na etapie "Dodaj śledzenie" skopiuj wygenerowany kod śledzenia do swojej strony, którą chcesz aby Google Analytics analizował (strona podana w pierwszym etapie rejestracji). Kod ten powinien zostać dodany przed znacznikiem /body dla każdej podstrony jeżeli strona jest statyczna lub w szablonach stron jeżeli są ona generowane dynamicznie.
  3. Jeżeli posiadasz już konto w Google Analytics kliknij "Dodaj nowy profil" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
 2. Zapoznanie się z funkcjonalnością i raportami udostępnianymi przez Google Analytics
  1. Znajdź i zapisz raporty w formacie pdf, które pozwolą odpowiedzieć na niżej przedstawione pytania.

  2. -Która strona miała największy wskaźnik odrzuceń?
   -Na jaką stronę najczęściej przechodzono ze strony głównej?
   -Które miasto w Polsce i za granicą miało największy współczynnik średniego czasu spędzonego w witrynie?
   -Jakiej przeglądarki najczęściej używali użytkownicy odwiedzający stronę?
   -Jakich systemów operacyjnych używali użytkownicy odwiedzający stronę?
   -Z jakich stron najczęściej opuszczano witrynę?
   -Jaki był wskaźnik procentowy nowych, a jaki powracających użytkowników?


  3. Przygotuj pulpit nawigacyjny zawierający:

  4. -Dwie nakładki na mapę: globalna i zlokalizowaną na Polskę
   -Języki odwiedzających
   -Lojalność użytkowników
   -Lokalizacja w sieci użytkowników
   -Odsłony

  5. Z poziomu pulpitu nawigacyjnego wygeneruj raport zbiorczy.

Sprawozdanie:

Jako sprawozdanie należy przesłać wygenerowane raporty zgodne z poleceniami pkt. 2 wraz z opisem do czego poszczególne raporty mogą być przydatne tj. co można z nich wywnioskować, jak je interpretować, co można z nich wyczytać, itp. Raporty wraz z opisami powinny być spakowane w jednym pliku pod nazwą: sprawozdanie_syst_inter_lab_gr_imie_nazwisko. Raporty powinny obejmować okres od 23/11/2010 do 04/01/2011.