A A A

Laboratorium nr 3

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google AJAX Search API
 2. Wykorzystanie Google AJAX Search API w witrynach internetowych
 3. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Maps API
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Maps API w witrynach internetowych

Przebieg ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google AJAX Search API
  1. Zapoznaj się z dokumentacją Google AJAX Search API znajdującą się na poniższej stronie:
   http://code.google.com/intl/pl/apis/ajaxsearch/
  2. Wygeneruj klucz dla swojej strony internetowej, dzięki któremu będziesz mógł wykorzystać Google AJAX Search API na własnej witrynie internetowej (postępuj według wskazówek z dokumentacji):http://code.google.com/intl/pl/apis/ajaxsearch/signup.html
 2. Wykorzystanie Google AJAX Search API w witrynach internetowych
  1. Przygotuj własną stronę (dla której wygenerowałeś klucz) z prostą (podstawową) kontrolką wyszukiwarki Google
  2. Utwórz stronę z wyszukiwarką Google za pomocą Google AJAX Search API z podziałem na kategorie przeszukiwanych zasobów: sieć, blog, lokalne z domyślnym wyszukiwaniem na frazę: "Wydział informatyki ZUT"
  3. Dodaj kontrolkę wyszukiwania wideo - Video Search Control
  4. Przydatny link: Developer's Guide
 3. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Maps API
  1. Zapoznaj się z dokumentacją Google Maps API znajdujących się na poniższych stronach:
   http://code.google.com/intl/pl/apis/maps/,
   http://gmapsapi.com/
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Maps API w witrynach internetowych
  1. Wstaw podstawową mapkę z Google Maps na własnej stronie internetowej posiłkując się powyższą dokumentacją
  2. Wstaw kolejną mapkę na własnej stronie z zaznaczonymi (za pomocą markerów Google Maps) miejscami:
   - swojego zamieszkania,
   - Wydziału Informatyki ZUT,
   - dowolnego wybranego przez siebie miejsca.
  3. Do wyznaczonych punktów dodaj pole z opisem zaznaczonych punktów (InfoWindow)
  4. Wyznacz odległości w linii prostej od swojego miejsca zamieszkania do zaznaczonych punktów (wykorzystaj polilinie)

Sprawozdanie:

Jako sprawozdanie należy przesłać dokument (format pdf lub doc) przedstawiający przebieg ćwiczenia (screeny) wraz z wypisaniem użytych funkcji z poszczególnych API.