A A A

Laboratorium nr 4

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Visualization API
 2. Wykorzystanie Google Visualization API w witrynach internetowych
 3. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Gadgets API
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Gadgets API w witrynach internetowych

Przebieg ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Visualization API
  1. Zapoznaj się z dokumentacją Google AJAX Search API znajdującą się na poniższych stronach:
   What is the Google Visualization API?
   Developers' Guide
   Visualization Gallery
   Tworzenie własnych wizualizacji
 2. Wykorzystanie Google Visualization API w witrynach internetowych
  1. Umieść na własnej stronie internetowej wizualizację wybranego przez siebie zbioru danych (np. liczba ludności, powierzchnia obiektów, itp.) z wykorzystaniem następujących wizualizacji:
   - wykresu kołowego (Pie Chart),
   - wykresy liniowego (Line Chart),
   - dowolnie wybranej przez siebie wizualizacji.
 3. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Gadgets API
  1. Zapoznaj się z dokumentacją Google Gadgets API znajdującą się na poniższych stronach:
   http://code.google.com/intl/pl/apis/gadgets/
   http://www.igoogle.com
   Writing Your Own Gadgets
   Google Gadgets Editor
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Gadgets API w witrynach internetowych
  1. Dodaj do własnej strony internetowej następujące Gadgety:
   - Gadget Google Calendar,
   - dowolnie wybrany przez siebie Gadget
  2. Napisz swoj wlasny prosty gadget (np. obliczający ile dni zostało do końca roku 2010 lub końca sesji) i umieść go na własnej stronie.

Sprawozdanie:

Jako sprawozdanie należy przesłać dokument (format pdf lub doc) przedstawiający przebieg ćwiczenia (screeny) wraz z wypisaniem użytych funkcji z poszczególnych API. Dla zadania 4b proszę o umieszczenie w dokumencie kodu źródłowego i screeny działającego Gadgeta.