A A A

Laboratorium nr 5

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Web Toolkit
 2. Instalacja, konfigurowanie i zapoznanie się ze środowiskiem developerskim Google Web Toolkit
 3. Utworzenie i analiza pierwszego programu "Hello, world" przy użyciu Google Web Toolkit
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Web Toolkit

Przebieg ćwiczenia:

 1. Zapoznanie się z dokumentacją i możliwościami Google Web Toolkit
  1. Zapoznaj się z dokumentacją Google Web Toolkit znajdującą się na poniższych stronach:
   Google Web Toolkit
   GWT SDK
   GWT Getting Started
 2. Instalacja, konfigurowanie i zapoznanie się ze środowiskiem developerskim Google Web Toolkit
  1. Pobierz ze strony GWT Downloads najnowszą wersję GWT SDK, zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku lokalnym
  2. Ze strony Apache Ant pobierz Ant 1.7.1, zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku
  3. Skonfiguruj środowisko systemowe, tak abyś mógł swobodnie korzystać z poleceń Ant (ustawienie zmiennych środowiskowych)
 3. Utworzenie i analiza pierwszego programu "Hello, world" przy użyciu Google Web Toolkit
  1. Utwórz pierwszy projekt w GWT postępując zgodnie ze wskazówkami ze strony GWT - Download and Run
  2. Zwróć uwagę na poszczególne elementy wygenerowanego programu
  3. Uruchom program korzystając z udostępnionych przez GWT SDK narzędzi (ant devmode)
  4. Zapoznaj się z narzędziem wspomagającym developowanie i debugowanie aplikacji stworzonych przy pomocy GWT (GWT development moge server)
 4. Praktyczne wykorzystanie Google Web Toolkit
  1. Utwórz nowy program postępując zgodnie ze wskazówkami ze strony GWT Getting Started, zwróć uwagę na poszczególne elementy wytwarzania aplikacji z wykorzystaniem GWT - korzytaj z dokumentacji
  2. Opierając się o przedstawiony w punkcie a. tutorial zastanów się nad prostą aplikacją webową wykorzystującą GWT, którą będziesz w stanie utworzyć na następnych zajęciach