A A A

Laboratorium nr 6

Cele ćwiczenia:

 1. Praktyczne wykorzystanie Google Web Toolkit

Przebieg ćwiczenia:

 1. Praktyczne wykorzystanie Google Web Toolkit - Wykorzystując wiedze i wiadomości z poprzednich zajęć utworz prostą aplikacje z wykorzystaniem GWT
 1. Pobierz ze strony GWT Downloads najnowszą wersję GWT SDK, zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku lokalnym (np. na Pulpicie).
 2. Ze strony Apache Ant pobierz Ant 1.7.1 (lub 1.8), zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku (np. na Pulpicie)
 3. Skonfiguruj środowisko systemowe, tak abyś mógł swobodnie korzystać z poleceń Ant (ustawienie zmiennych środowiskowych).
 4. Proponowane ustawienia środowiska wraz z poleceniami w przypadku zapisania wymaganych bibliotek i środowiska ant na Pulpicie znajdują sie w Dodatku poniżej.
 5. Utwórz testową aplikację GWT, która posłuży Ci do stworzenia własnej aplikacji w następujący sposób: - z konsoli wejdź do katalogu zawierającego GWT np. ...\Pulpit\gwt-2.0.0; - wykonaj polecenie: webAppCreator -out TestowaAplikacjaGWT pl.zut.wi.test.TestowaAplikacjaGWT
 6. W celu sprawdzenia czy aplikacja prawidłowo się wygenerowała z konsoli wchodzimy do wygenerowanego katalogu (w tym przypadku TestowaAplikacjaGWT) i wykonujemy polecenie: ant devmode. W tym momencie powinna uruchomić się aplikacja GWT Development Mode, która pozwala na uruchamianie i debagowanie tworzonej aplikacji GWT.
 7. Aplikacje najlepiej uruchamiać pod przeglądarka Firefox. W tym celu aby ułatwić sobie korzystanie z GWT Development Mode wejdź w ustawienia przeglądarki Firefix i ustaw ją jako przeglądarkę domyślną. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji GWT poproszony zostaniesz o zainstalowanie odpowiedniego pluginu.
 8. Aby ułatwić tworzenie własnej aplikacji skorzystaj ze środowiska IDE Eclipse. W tym celu uruchom Eclipse. Otworz istniejący juz wygenerowany projekt GWT za pomocą poleceń: "File->New->Java Project" następnie zaznacz "Create project from existing source" i wskaż katalog gdzie znajduje sie testowa aplikacja GWT.
 9. Przeanalizuj wygenerowany kod testowej aplikacji GWT.
 10. Przeanalizuj tutorial znajdujący się na stronie GWT Getting Started.
 11. Opierając się o przedstawiony w poprzednim podpunkcie tutorial i o dokumentację znajdującą się na stronach google (patrz ostatnie zajęcia) stwórz prostą aplikację webową lub  zmodyfikuj tutorial wykorzystując GWT (dodaj nowe kontenery, widgety np. Kalendarz, przyciski, lub inne elementy, dodaj chociaż jedno zdarzenie reagujące np, na naciśnięcie przycisku).

 

Dodatek:

Wpisz poniższe polecenia w konsoli Windows (Start -> Uruchom wpisujemy cmd), po ich wykonaniu nie zamykaj okna konsoli będziemy z niego korzystać, w przeciwnym razie stracisz wszystkie ustawienia:
 • set ANT_HOME=C:\Documents and Settings\NAZWA_UZYTKOWANIKA_W_SIECI_WI\Pulpit\apache
  -ant-1.8.0RC1
 • set Path=%ANT_HOME%\bin;%Path%
 • set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_16